Chi tiết sản phẩm

BONFIGLIOLI - RAN SERIES - HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG CHUYỂN ĐỘNG THEO GÓC

Mã sản phẩm : RAN Series - Bonfiglioli
Giá bán : Liên hệ
Lượt xem : 6396
Mã sản phẩm: RAN Series - Bonfiglioli The handy drive when it comes to angled transmissions Dễ dàng dẫn động khi sử dụng để truyền động theo góc Sản phẩm RAN được thiết kế để đáp ứng nhu cầu truyền động theo dạng vuông góc. Dễ lắp đặt và gần như không phải bảo dưỡng, các sản phẩm RAN cung cấp nhiều kiểu sắp xếp theo trục và cho phép lựa chọn một tỷ số truyền chính xác ngoài tỷ số truyền 1:1, giúp cho thiết kế hệ thống truyền động đồng bộ được dễ dàng. Có thể ứng dụng cho những phiên bản dùng kích nâng.

BONFIGLIOLI - RAN SERIES - HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG DẪN HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG THEO GÓC - BEVEL GEARS

 

Mã sản phẩm: RAN Series - Bonfiglioli
The handy drive when it comes to angled transmissions
Dễ dàng dẫn động khi sử dụng để truyền động theo góc

Sản phẩm RAN được thiết kế để đáp ứng nhu cầu truyền động theo dạng vuông góc. Dễ lắp đặt và gần như không phải bảo dưỡng, các sản phẩm RAN cung cấp nhiều kiểu sắp xếp theo trục và cho phép lựa chọn một tỷ số truyền chính xác ngoài tỷ số truyền 1:1, giúp cho thiết kế hệ thống truyền động đồng bộ được dễ dàng. Có thể ứng dụng cho những phiên bản dùng kích nâng.
Thông tin chi tiết sản phẩm

Type

Torque Nm

RAN 1

1350

RAN 2

3000

RAN 2R

3000

RAN 8

3

RAN 15

8

RAN 18

15

RAN 20

28

RAN 24

80

RAN 25

39

RAN 28

150

RAN 38

300

RAN 48

600


Torque Range - Momen lực
3 Nm ... 3000 Nm

Mechanical Rating - Công suất (n1 = 1400 min-1)
0.15 kW ... 91 kW

Gear Ratios - Tỉ số truyền
1,0 ... 7,4

Shaft Arrangement - Bố trí trục
Single or Double Shaft Projection
Trục dương đơn hoặc đôi

Input Configurations - Cấu trúc đầu vào
Solid Input Shaft
Trục vào dương

RAN 1 / RAN 2 / RAN 2R
Input Shaft - Trục vào
Solid-Single and Double Projection
Trục dương đơn hoặc đôi

Output Shaft - Trục ra
Keyed Hollow
Trục âm có khóa

Gear Ratios - Tỉ số truyền
i = 3

Rated Thrust Capacity - Khả năng chịu lực danh định
RAN 1     50.000 N
RAN 2     80.000 N
RAN 2R  150.000 N